Erasmus-ICT Blog

Ondernemer worden: ZZP’er

Podcast S01E18 Ondernemer zijn deel 2 - ZZP'er
Ondernemerschap iets voor jou??


In hoeverre is een ZZP'er een ondernemer?

LUISTER naar de podcast, of lees het transcript hieronder

Functioneel Beheerder met passief inkomen. Een passief inkomen is geld die je met regelmaat ontvangen zonder fysiek aanwezig te zijn of arbeid te verrichten.

Passief inkomen verdienen, en volledig je eigen baas zijn meet ik aan 7 criteria.
1. Arbeidsovereenkomst afgesloten.
2. Vaste regelmatig werktijden.
3. Delegeren van werkzaamheden.
4. Inkomen verdienen zonder fysiek aanwezigheid.
5. Werkweigering.
6. Betrokkenheid bij uitbouwen van je zaak en criteria.
7. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en criteria nummer.

Aan de hand van deze 7 criteria kunnen wij bepalen hoeverre jij een passief inkomen verdienen. Maar wat is een passief inkomen? Een meest voor de hand liggend voorbeeld is pensioen ontvangen. Echter, voor je pensioen ontvangen had je eerst moeten werken en pensioen recht moeten opbouwen. Hetzelfde gelden voor passief inkomen. Vakantiegeld via een werkgever ontvangen niet mee.

Passief inkomen wil ik ook meten aan 4 criteria voor contantvloei.
1. Medewerker in Loondienst
2. ZZP’ er zoals de Informatie Analist
3. Bedrijfseigenaar zoals de oprichter van bijvoorbeeld een Kapperszaak.
4. Investeerder, ofwel durfkapitalist / business angels denken aan Warren Buffet, die bijna rijkste mens op aarde.

Bij elk stap verder weg van Medewerker in loondienst bent je een stap dichterbij aan passief inkomen. Tevens in een andere aflevering wil ik die passief inkomen nader toelichten.

In de aflevering vandaag neem ik specifiek de ZZP’er in een dienstverlenend beroep onder het loep. Ondernemer of ZZP’er zijn niet voor iedereen weggelegd. Men kiest voor ZZP’erschap mdat je daartoe een breder scala van opdrachten kunnen aannemen, of om meer tijd of gewoon hetzelfde werk als loondienst maar meer verdienen per uur.

Nu terug naar de 7 criteria voor het meten van zelfstandigheid.
1. Heb je een Arbeidsovereenkomst afgesloten.
ZZP’ ers werken met modelovereenkomsten of soms op payrolling contracten. Daarin staat vast hoeveel uren per maand die je voor een klant zullen werken.
Als bedrijfseigenaar of investeerder bied je een arbeidsovereenkomsten aan ZZP’ers.
Meestal hebben ZZP’ers een flexcontract en dat is een verkapt arbeidsovereenkomst. Uiteraard met verantwoordelijkheden naar de Medewerker in Loondienst en ZZP’ers.

2. Vaste regelmatig werktijden.
Van een ZZP’er wordt verwacht dat hij op afgesproken dagen en uren arbeid verrichten. Bijvoorbeeld 24 uur per week als functioneel beheerder werkzaam.
Je kunt flexibel weleens je uren indelen zoals weleens later zijn wegens een tandartsafspraak, of afwezig wegens vakantie. In veel gevallen kunt je al functioneel beheerder niet zomaar je werktijden aanpassen. Je hebt er toestemming van een opdrachtgever nodig.
Ook een Functioneel beheerder medewerker in loondienst mogen zijn eigen uren niet bepalen.
Een bedrijfseigenaar of investeerder is logischerwijs vrijgesteld van vaste werktijden. Niemand kunt hem ontslaan. Behalve, errrm. Steve Jobs oprichter van Apple die ooit door Apple zijn ontslaan!

3. Delegeren van werkzaamheden.
Je kunt werkzaamheden delegeren als het binnen je bevoegdheid liggen. Aangezien de gemiddelde ICT afdeling in Nederland afgestemd is op duidelijk functiegerichte taakverdeling.. communiceren wie doet wat wanneer is delegeren niet echt ter spraken.
Een ZZP’er kunt fysiek naast een Medewerker in Loondienst zitten in dezelfde teamverband en soortgelijke werkzaamheden verrichten. Je kunt hooguit iemand verzoeken tijdens je vakantie of afwezigheid een taak namens jou op te pakken of afronden. Dat is geen delegering.

Een bedrijfseigenaar of investeerder creëert taken en functies. Die kunt mensen ontslagen of aannemen. Via de functies en rollen in een organisatie kunt hij bepalen welke taken aan welke rollen zijn gedelegeerd.

4. Inkomen verdienen zonder fysiek aanwezigheid.
Een ZZP’er met flexcontract moet in bijna alle gevallen fysiek aanwezig zijn op een door de opdrachtgever bestemde werkplek. Uitzonderingen daargelaten. Een bestekschijfster in de bouw, of grafies artiest kunt prima op afstand werken. Ook een medewerker in Loondienst moet fysiek op werkplek aanwezig zijn voor de afgesproken aantal uren. Behalve als de functie het anders toestaat. Deze 4e punt is mijn een indicatie dat er toch geen sprake zijn van fysiek of locatievrijheid en dat je netzogoed ook in loondienst kunnen zijn.
Onder een palmboom zitten met je Macbook op je schoot en tropische drankje naast je zitten hem er niet in. Wel als je de bedrijfseigenaar of investeerder bent.

5. Werkweigering.
Kom eens zonder verklaring niet op je werk verschijnen. Of, erger nog regelrecht aan je opdrachtgever of bedrijfseigenaar weigeren een taak uit te voeren.. in de ergste geval ligt je datzelfde dag eruit. Nog een medewerker in loondienst nog een ZZP’er zou werk weigeren niet in zijn hoofd halen. Wel kunt je als ZZP’er bij aanvang aangeven welke taken je niet kunnen of willen. Dat is dus solliciteren!! En wat doet een medewerker in loondienst.. die solliciteerde ook ooit op de functie. Beiden functioneren binnen kaders die door de opdrachtgever was opgesteld. Je mag ook meer maar dat moet wel binnen de opgelegde functioneren kaders passen. Bijvoorbeeld.. jij kunt signaleren buiten je functie dat een dak lekken maar je hoeft het zelf niet te maken.

Normaliter zult een bedrijfseigenaar die een ZZP’er taken opdragen en de kaders bepalen.

6. Betrokkenheid bij uitbouwen van je zaak en criteria
Een ZZP’er is net als een medewerker in loondienst begaan met de werkzaamheden waarvoor hij was ingehuurd. Daarnaast zou een ZZP’er nog zijn netwerk warm kunnen houden door bijvb vakbijeenkomsten bij te wonen die overigens ook hobbymatig door hoge niveau loondienst medewerkers worden bijgewoond.

Een bedrijf moet voortbestaan om ook de lonen van personeel te kunnen betalen. Dat kan door bijvb klanten te werven die opdrachten genereert, die aan de ZZP’er worden toevertrouwd. De eigenaar heeft alle belang vanuit zijn hart om zijn baby strategisch te zien groeien en ontwikkelen.
Wanneer een operationeel niveau opdracht stopt dan kunt een ZZP’er overstappen naar een andere klus.

7. Uurtje factuurtje
Ja. Een ZZP’er en bedrijfseigenaar zijn ingeschreven.

Aan de hand van die 7 criteria concludeer ik dat een ZZP’er die werkzaam is als Functioneel Beheerder geen ondernemer is maar een medewerker zonder loondienst, zonder pensioen, zonder dit of dat. Wel met hoger uurtarief tegenwoordig tussen de €60 tot €80 per uur. Lekker makkelijk vrijblijvend maar wel duur voor de bedrijfseigenaar.

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering. Een ZZP’er op afdeling ICT is mijns inziens geen ondernemer. Hij kunt niet uren bepalen, moet fysiek aanwezig zijn voor inkomen, moet toestemming vragen voor diverse zaken, kunt zijn werk niet delegeren, en heeft een arbeidsovereenkomst. Zijn passief inkomen zou hij dus elders van moeten halen. Dat bespreken wij in een andere aflevering over bedrijfseigenaren.

Dank voor het luisteren, en voor uw geduld. Dit was aflevering 18 van de Functioneel Beheer podcast. Mocht u meer willen weten over mij, bel dan +31638369260 of surf naar website http://erasmus-ict.nl


iTunes Abonneer op mijn podcast: https://itunes.apple.com/nl/podcast/functioneel-beheerder-podcast/id1225118154
  Rate, review en abonneer op mijn Functioneel Beheerder podcast.
   
OVER MICHIEL ERASMUS:
Ek is 'n Suid-Afrikaner in Nederland :))


Jouw mening?
Ik hoor het graag! Michiel Erasmus Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.


Leidinggevende vanuit Functioneel Beheerder perspectief

Leidinggevende vanuit Functioneel Beheerder perspectief
Hoe manifisteert leidinggeven op een ICT afdeling?


Drie soorten leiderschap worden onder onder de loep genomen. De eerste leiderschappstijl is situationeel leiderschap. de tweede is coachend leidinggeven , derdens is facilitair leidinggevende en de vierde is zelfsturend team en hoe ze op een ICT afdeling zichtbaar is.

LUISTER naar de podcast, of lees het transcript hieronder

De reden voor deze aflevering is dat ik sinds mijn jeugd veel had aan leiderschap. Meer specifiek.. een gebrek eraan. Ik was op zoek naar ware leiderschap en welke invloeden dat hebben op de effectiviteit van medewerkers in loondienst. Zelf was opgegroeid op een boerderij in Zuid-Afrika in een zwaar christelijk gereformeerde omgeving waar leidinggevende een van drie vormen was: zondag in de kerk angst en verdoemenis, op school met leraren die naar eigen inzicht lijfstraf mogen toedienen, en thuis een overheersend vader met onderdanig gehoorzaam moeder.

De afgelopen 20 jaar was ik op werk onbewust aan het evalueren wie een goede leider zou zijn. Dat kan ik je nu wel vertellen. Twee goede voorbeelden waren Wolfgang Koch bij BMW Financial Services en René Bol bij groente fruit leverancier Van Oers United. Ze had alle 4 leiderschap soorten in één functie uitgevoerd.

Laten wij de 4 leiderschapsstijlen even nader toelichten in het algemeen en daarna hoe ze op afdeling ICT zichtbaar is vanuit een Functioneel Beheerder perspectief.
Wij beginnen met Situationeel leiderschap. Hierbij beroep ik mij op Wikipedia. In situationele benaderingen wordt het gedrag van de leidinggevende gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie past een leidinggevende zijn stijl van leiding geven aan.
Binnen situationeel leiderschap is situational control een belangrijk begrip. Het verwijst naar de mate waarin leidinggevenden in staat zijn om het gedrag van hun medewerkers te beïnvloeden. Door het gedrag van de medewerkers te observeren, en door het eigen gedrag (op individuele basis) aan te passen, is het voor een leider mogelijk om met vrij grote zekerheid te voorspellen wat het resultaat is van zijn ingrijpen.

Ben ik als Functioneel beheerder deze echt tegengekomen? Nee. Staks analyseer ik deze stijl in nadere detail.

De volgende vorm is coachend leidinggeven. Hiermee wordt bedoeld dat een manager luistert en samenwerking stimuleren. Nogmaals, vanuit een Functioneel beheerder op afdeling ICT heb ik deze weinig tot niet zien gebeur. Meestal worden plannen op strategisch of manager niveau al bepaalt, en beheerders zijn er voor de doenwerk. Op een beheerafdeling volgen men een procestype zoals SCRUM of BiSL/ITIL die al voorschrijven hoe een afdeling gerund worden zie ik weinig qua coaching. Coaching op ICT zou kunnen zijn.. dat je de medewerkers erop wijzen op good practises. Dan moet ik denken aan.. prio 3 en 4 issues afsluiten. In het kader van luisteren stel ik mijzelf voor, dat je open staan voor verbeteringen. Continu verbeteren is essentie van SCRUM. Mits je al bedrijf net was begonnen met SCRUM heb heeft de leidinggevende geen coaching taak.
SCRUM heeft op zich al regels waaraan je moeten houden waarvan per sprint een bruikbaar product opleveren hoog op de agenda staat. Een leidinggevend of SCRUM Master kunt hooguit de teamleden oproepen om storys af te maken zodat de sprints wel goed afgerond worden. Dat kunt een melding zijn tijden een standup of voor een planning pokersessie. In teams met veel werkervaring is coaching bijna overbodig. Mijn ervaring was bij BMW Financial Servicews dat er coaching was op klantvriendelijkheid en van oers op structuur en proces. De reden hiervoor was een team opbouwen. Qua leidinggevende waren dat mijn enige ervaring met coachend leidinggeven.

De derde vorm is delegeren. Dat betekent dat een team, of individu kaders krijgen waarin de taken zelf mogen invullen, met namen structuur en orde van uitvoer. Jouw taken omschrijven in een vacature is vaak ook de kaders waarin je mogen werken. Stel nou.. de vacature zegt iets als: “Je valideert en test door de hele keten heen of de opgeleverde functionaliteiten conform de requirements werken.”. Wat er dan aan jou gedelegeerd is is het testwerkzaamheden. Men gaat ervan uit, dat je weet dat er testcases moeten zijn, dat je bijvb functioneel testen namens een eindgebruiker, dat je de testresultaten in een registratiesysteem zoals JIRA aanmelden, dat je met derdelijn afspreken over releases. Dat allemaal worden naar jou als Functioneel beheerder gedelegeerd. Ert wordt impliciet verwacht dat je rapporteren en communiceren over voortgang. Er worden aangenomen dat je het allemaal al weet en kunnen. Delegeren is mijns inziens het tegenpool van coaching. Bij coaching zou je iemand kunnen vertellen of voordoen hoe een testcase tre maken, registreren enz. Dat doe je bij delegeren niet. Delegeren is dan ook in de familie zelfsturend teams.
Bij delegeren zitten de leidinggevend volgens mij aan de knoppen. Die zorgt ervoor dat bekwame mensen in de juiste functie zitten, en ontvang sturing informatie.

Nu vraag ik mijzelf af. Welke coaching stijl ervaar jij op werk, of welke pas jij toe? Laat het mij aub weten op https://itunes.apple.com/nl/podcast/functioneel-beheerder-podcast/id1225118154. Rate, review en abonneer op mijn Functioneel Beheerder podcast. Of contact Michiel Erasmus bij http://erasmus-ict.nl of bellen +31638369260.
Hoe gaat het verder of meer weten.. Contact: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of tel: +31638369260

Jouw mening?
Ik hoor het graag! Michiel Erasmus Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

OVER MICHIEL ERASMUS:
Ek is 'n Suid-Afrikaner in Nederland :))

Wat doet een.. Functioneel Beheerder deel 2

Wat doet een.. Functioneel Beheerder: deel 2
Hoe ziet zijn werkdag eruit, welke vaardigheden hebt je nodig?


deel 2 van de podcast aflevering S01E15 Wat doet een functioneel beheerder.

LUISTER naar de podcast, of lees het transcript hieronder

Wat je hierbij moeten voorstellen is.. in het frontend systeem registreren wij foutmeldingen zoals timeouts die door de procesketen was veroorzaakt. Denk aan een aanbieding die een klant op de website heeft gekozen, hij ging door naar de betaalpagina maar op het moment dat bijhij met iDeal willen betalen komt er telkens een foutmelding. Dat vinden klanten niet fijn ze bellen de helpdesk, die maakt een melding in het ticketingsysteem zoals in JIRA of topdesk. Jij als Functioneel beheerder moet dan gaan uitzoeken waarom die foutmelding was plaatsgevonden. Soms stuurt klanten of helpdesk een schermafbeelding mee van de foutmelding. Die kunt je dan gebruiken in jouw analyse. Gegeven jouw rugzakje aan productervaring en verbanden die je liggen met vorige releases en toekomstige wijzigingen zou je de betaalprobleem moeten kunnen oplossen. Hopelijk met iets kleins zoals in de backend systeem een eentje naar tweetje te wijzigen.
Mocht je concluderen dat je het probleem zelf niet aan kunnen dan maak jij weer een derdelijns issue naar de support afdeling en informeer ook Helpdesk hierover. Dat moet je je voorstel is in een notendop de operationele werkzaamheden van een Functioneel Beheerder. Hij doet veel meer, die in een andere aflevering besproken worden.

Volgende voorbeeld. Computersysteem processen monitoren. Als ondernemer wilt je dat jouw website bereikbaar is en verkooporders kunnen aannemen en verwerken. in dit geval is het aannemen van een order, ontvangen van de near real time betaling, en het vastleggen ervan in de computersysteem van cruciaal belang. Ook doorgeven aan de pakhuis en versturen van de order. Als Functioneel beheerder zou je dit geheel proces moeten weten. Men verwacht van jou dat je weet waar in deze procesketen het allemaal mis gaat, de oorzaak, en zonodig direct een oplossing kunnen bedenken voor zover het systeem technisch mogelijk is.
Sommige zaken vergt uiteraard een snelle patch van de software, anderen kunt je doorgeven naar 3e lijn en dan zijn er uiteraard gevallen waar je aan de ‘knoppen zitten’ en functioneel een waarde kunnen wijzigen zodat de proces doorlopen.

Wat vind jij hiervan? Laat het mij aub weten op https://itunes.apple.com/nl/podcast/functioneel-beheerder-podcast/id1225118154. Rate, review en abonneer op mijn Functioneel Beheerder podcast. Of contact Michiel Erasmus op +31638369260.

Jouw mening?
Ik hoor het graag! Michiel Erasmus Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

OVER MICHIEL ERASMUS:
Ek is 'n Suid-Afrikaner in Nederland :))

Dromen verwezenlijken: Functioneel beheerder worden

Is de Maan echt van kaas gemaakt?
Medewerker Gerrit-Jan van de Haagse Schoonmaakbedrijf heeft een droom: een stukje Maankaas proeven.


Gerrit-Jan is Administratief medewerker en met zijn ligte autistisch tikje werkzaam bij De Haagse Schoonmakers. Hij wilt naar de Maan. Ofwel, werken bij een groot bedrijf zoals de KPN of de ING op hun Afdeling ICT als Functioneel Beheerder. Zoals jullie weten op de Maan komen lukken lang niet iedereen.

Gerrit-Jan is een dromer, hij heeft vaker zweverige plannen.. zijn vrienden lachen soms om zijn gekke ideeën: “Jan je bent al 48, kom op zeg!!”. Hij ontdekte via Youtube en Blogs een schat aan relevante Youtube Vloggers, HOWTOs en Podcasts maar wordt soms afgeleid door de geweldige TEDx Talks. James Altucher en Manager-Tools.com vind hij erg inspirerend.

Als een malle gaat hij na werktijd aan de slag met opzetten van relevante Maan-gerelateerde hobby projecten. Inmiddels lanceert hij proef CVs naar werkgevers. Ze werden allemaal afgewezen: “u bent niet geselecteerd”. Hij nam een sollicitatiecoach aan. Zonder success.

Vier maanden later. Gerrit-Jan ging netwerken. Hij wilt zich breder informeren door ‘astronauten’ en managers om zodoende te bepalen waar zijn plan de mist in gaat. Hij bezoekt Meetup.com bijeenkomsten. Hij gaat gesprekken aan met relevante mensen in de branche. Het mocht niet baten. Ze zijn er om te borrelen. Ze zitten waar Gerrit-Jan willen zijn: de Maan. Sterker nog, ze pendelen dagelijks op en neer.

Inmiddels heeft Gerrit-Jan goed opgeschoten op zijn hobbykamer met die ‘raket’-project. Probleem is werkgevers en managers ziet zijn pogingen tot relevante werkervaring als hobbywerk. Hij solliciteert zich suf.

Gerrit-Jan laat zich niet klein maken. Hij investeerde in Startup Pitchevents, coachingsessies, en ook pitchen hem suf aan de Maan-project. Ook probeer hij medestanders te winnen om samen naar de maan te reizen. De Maan-project lijkt steeds meer op een Tech Startup dan een hobby. Toch zijn de afwijzingen naast zijn flatgebouw al hoger opgestapeld dan de Vaalserberg.

Hoe gaat het verder of meer weten.. [wordt vervolgd]. Contact: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of tel: +31638369260

Jouw mening?
Ik hoor het graag! Michiel Erasmus Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

OVER MICHIEL ERASMUS:
Ek is 'n Suid-Afrikaner in Nederland :))